Usługi BHP
/
/
Usługi BHP

Kompleksowa obsługa Twojej firmy w każdej sytuacji

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie:

Szkolenia wstępne i okresowe BHP: szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup pracowniczych, szkolenia dla pracowników służby BHP. Szkolenia realizowane w trybie online, stacjonarnym, samokształcenia kierowanego.

Szkolenia z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego: przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu metod i technik prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Audyty BHP: ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie, w tym sprawdzanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i rekomendowanie działań poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy.

Dokumentacja BHP: obejmująca sporządzanie i aktualizację dokumentów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, takich jak: instrukcje BHP, procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, oceny ryzyka zawodowego, HACCP, itp.

Ocena ryzyka zawodowego: polegająca na analizie zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz wypracowaniu rozwiązań mających na celu zminimalizowanie tych zagrożeń.

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej: szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej: szkolenia z zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem.

 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.