Szkolenie przeciwpożarowe
/
/
Szkolenie przeciwpożarowe

Ochrona przeciwpożarowa w praktyce

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników oraz kadry zarządzającej placówką o każdym profilu działalności.

Celem szkolenia z ochrony przeciwpożarowej jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i mieniu w razie wybuchu pożaru oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia pożaru. Podczas szkolenia kładziemy nacisk na proces uczenia się zasad i procedur zapobiegania pożarom oraz reagowania na sytuacje zagrożenia pożarem.

Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej obejmuje zarówno teoretyczną, jak i praktyczną część.

W teoretycznej części szkolenia uczestnicy mogą poznać m.in. rodzaje pożarów, ich przyczyny, sposoby ich rozprzestrzeniania się oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem, zasady ewakuacji, zasady bezpiecznego przechowywania i użytkowania materiałów i substancji palnych.

W praktycznej części szkolenia uczestnicy będą mieć okazję zapoznać się z różnymi systemami i urządzeniami przeciwpożarowymi oraz ćwiczyć ich obsługę, np. rodzaje i zastosowanie gaśnic i innych środków ochrony przeciwpożarowej, obsługa hydrantów czy używanie specjalistycznego sprzętu ochrony przeciwpożarowej.

Zakres szkolenia dobieramy w zależności od specyfiki działalności przedsiębiorstwa i zagrożeń związanych z wystąpieniem pożaru w danym miejscu pracy.

Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej pozwala poznać zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem i umożliwia skuteczne reagowanie na takie sytuacje, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała u osób znajdujących się w budynku.