Szkolenia okresowe BHP
/
/
Szkolenia okresowe BHP

Maksimum wiedzy podane przez ekspertów

Szkolenia okresowe BHP są obowiązkowe dla pracowników zatrudnionych w miejscach pracy, w których istnieje ryzyko wystąpienia wypadku lub choroby związanej z pracą.
Celem szkoleń okresowych BHP jest zwiększenie świadomości pracowników dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia na stanowisku pracy, zmniejszenie ryzyka wypadków, aktualizacja i zapewnienie wiedzy, procedur bezpieczeństwa, a także umiejętności w dziedzinie BHP oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.
Szkolenia te powinny być przeprowadzane przez specjalistów z zakresu BHP, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Szkolenia są przeznaczone dla:
pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
pracowników administracyjno-biurowych
pracowników inżynieryjno-technicznych
pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
pracowników służby BHP
Dz.U.2004.180.1860 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Inne szkolenia stacjonarne:
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji
Safety Days
Wstępne i okresowe