Oferta

Szkolenia w dogodnej formie – stacjonarne lub online!
Zawsze skrojone na miarę.
Doskonale dopasowane do Twoich potrzeb.

Szkolenia BHP

Szkolenia wstępne:

 • dla wszystkich grup pracowniczych

Szkolenia okresowe:

 • dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
 • dla pracowników administracyjno-biurowych
 • dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • dla pracowników służb BHP

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa
Stacjonarna forma szkolenia: wykłady + ćwiczenia

Szkolenie z pierwszej pomocy (BLS+AED)

 • czas trwania: do 6 godzin
 • liczba uczestników: do 12 osób
 • zakres szkolenia
  • prawa i obowiązki ratownika
  • bezpieczeństwo
  • organizacja akcji ratunkowej
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  • użycie AED
  • ĆWICZENIA NA FANTOMACH I ĆWICZENIOWYM AED
  • postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym oddychającym
  • nagłe stany zagrożenia życia
  • wyposażenie apteczki
  • urazy
 • szkolenie poświadczane odpowiednim zaświadczeniem
 • doświadczeni instruktorzy

Inne szkolenia

 • Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 • HACCP
 • Ochrona ppoż. w zakładzie pracy
 • Szkolenia dla operatorów wózków jezdniowych i innych urządzeń:
  – obsługa wózków jezdniowych – wszystkie rodzaje wózków
  – bezpieczna wymiana butli na gaz propan-butan
  – obsługa wciągników i wciągarek
  – obsługa podestów samojezdnych i podnośników hydraulicznych
  – obsługa i konserwacja suwnic elektrycznych
  – obsługa dźwigów towarowo-osobowych

Usługi BHP

Kompleksowa obsługa Twojej Firmy w zakresie BHP – jednorazowo lub w abonamencie:

 • ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 • opracowanie dokumentacji powypadkowej
 • przygotowanie i aktualizacja dokumentacji BHP
 • opieka specjalisty BHP

Zapraszamy do współpracy

eSTe Secura
ul. Lipowa 3d
30-702 Kraków
biuro@este-secura.pl
Tel.: 797 548 936