Pierwsza Pomoc
/
/
Pierwsza Pomoc

Szkolenie dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej (BLS + AED)

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej realizowane są zarówno w formie wykładu, jak i indywidualnych ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem m.in. fantoma do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz automatycznego defibrylatora (AED).

– Kładziemy nacisk na to, aby KAŻDY uczestnik szkolenia przećwiczył pod okiem doświadczonego instruktora m.in. wykonanie RKO, użycie AED, ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

– Dbamy aby ewentualne błędy zostały od razu skorygowane, by w przyszłości uczestnicy szkolenia umieli prawidłowo udzielić pierwszej pomocy i by nie czuli obaw przed podjęciem działania.

Ideą szkolenia jest przekazanie uczestnikom nie tylko wiedzy, ale i wypracowanie w nich rzeczywistych umiejętności udzielania pomocy.

Szkolimy również w j. angielskim i j. ukraińskim.

Jesteśmy elastyczni! Zakres tematyczny szkolenia zostanie dopasowany i rozszerzony do Państwa indywidualnych potrzeb.

Szkolenie z pierwszej pomocy (BLS+AED)
Sześciogodzinne (godziny lekcyjne) szkolenie z podstawowych czynności ratujących życie dla maksymalnie 12 osób.

Zakres szkolenia:
prawa i obowiązki ratownika
bezpieczeństwo
organizacja akcji ratunkowej
resuscytacja krążeniowo-oddechowa
użycie AED
ĆWICZENIA NA FANTOMACH MONITORUJĄCYCH JAKOŚĆ UCIŚNIĘĆ I WDECHÓW I ĆWICZENIOWYM AED
postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym oddychającym
nagłe stany zagrożenia życia (m. in. zawały, udary, alergie, zadławienia)
wyposażenie apteczki
urazy
Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych ratowników lub instruktorów medycznych. Uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia po ukończeniu szkolenia.