Pierwsza Pomoc
/
/
Pierwsza Pomoc

Szkolenie dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej (BLS + AED)

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej realizowane są zarówno w formie wykładu, jak i indywidualnych ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem m.in. fantoma do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz automatycznego defibrylatora (AED).

– Kładziemy nacisk na to, aby KAŻDY uczestnik szkolenia przećwiczył pod okiem doświadczonego instruktora m.in. wykonanie RKO, użycie AED, ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

– Dbamy aby ewentualne błędy zostały od razu skorygowane, by w przyszłości uczestnicy szkolenia umieli prawidłowo udzielić pierwszej pomocy i by nie czuli obaw przed podjęciem działania.

Ideą szkolenia jest przekazanie uczestnikom nie tylko wiedzy, ale i wypracowanie w nich rzeczywistych umiejętności udzielania pomocy.

Szkolimy w również w j. angielskim i j. ukraińskim.

Jesteśmy elastyczni! Zakres tematyczny szkoleń może zostać dopasowany i rozszerzony do Państwa indywidualnych potrzeb.

Szkolenie z pierwszej pomocy (BLS+AED)
Sześciogodzinne (godziny lekcyjne) szkolenie z podstawowych czynności ratujących życie dla maksymalnie 12 osób.

Zakres szkolenia:
prawa i obowiązki ratownika
bezpieczeństwo
organizacja akcji ratunkowej
resuscytacja krążeniowo-oddechowa
użycie AED
ĆWICZENIA NA FANTOMACH MONITORUJĄCYCH JAKOŚĆ UCIŚNIĘĆ I WDECHÓW I ĆWICZENIOWYM AED
postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym oddychającym
nagłe stany zagrożenia życia (m. in. zawały, udary, alergie, zadławienia)
wyposażenie apteczki
urazy
Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego instruktora. Uczestnicy otrzymują stosowne imienne zaświadczenia odbytego szkolenia.