Kategorie usług - Body Template
/
Kategorie usług – Body Template

Szkolenia okresowe BHP
Bezpieczne miejsce pracy
BHP Online
indywidualne tempo pracy
dowolny wybór terminu rozpoczęcia szkolenia
atrakcyjna cena
ceretyfikat ukończenia
Szkolenie przeciwpożarowe
zadania i obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie zapobiegania pożarom oraz w przypadku jego powstania,
organizacja ochrony przeciwpożarowej,
zagrożenie pożarowe obiektu, zasady ewakuacji,
rodzajame środków gaśniczych, podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe,
ćwiczenia w obsłudze podręcznego sprzętu gaśniczego,
przećwiczone zostaną procedury alarmowe,
przeprowadzimy także próbną ewakuację,
Pierwsza Pomoc
czas trwania: do 6 godzin
liczba uczestników: do 12 osób
doświadczeni instruktorzy
szkolenie poświadczane certyfikatem
Usługi BHP
sporządzamy pełną dokumentację